Smidig skogscertifiering genom MR

MR Höglandet hjälper sina medlemmar att bli skogscertifierade enligt PEFC Entreprenörsstandard. Nu kan möjligheten spridas även till de andra ringarnas medlemsföretag. –Det är oerhört skönt att få hjälp med allt pappersarbete, säger Tobias Olsson som driver Olssons Maskinstation utanför Vetlanda.

Certifiering av skogsbruk växte fram i början av 1990-talet på initiativ av miljörörelsen. 
1993 bildades Forest Stewardship Council, FSC men fyra år senare valde den svenska skogsägarrörelsen att hoppa av eftersom standarden inte var anpassad för det småskaliga skogsbruket.
I stället bildades Svenska PEFC och den första svenska PEFC-standarden godkändes år 2000.

DET ÄR DEN CERTIFIERADE SKOGSÄGAREN som är ansvarig för att kraven följs. Men eftersom en stor del av skötselåtgärderna – som gallring och slutavverkning – sköts av entreprenörer måste också dessa certifieras. Antingen enskilt eller via en paraplyorganisation som i sin tur säkerställer att medlemmarna uppfyller kraven.
Sedan 2013 har MR Höglandet en sådan paraplycertifiering, något som gjort det mycket lättare för ringens medlemmar att kunna jobba i PEFC-certifierad skog.
- Vi har en sammanhållande roll där vi framför allt hjälper till med all dokumentation. Genom att vi köper in många kursplatser samtidigt kan vi också ge rabatt på de utbildningar som krävs för att medlemmarna ska hålla sig uppdaterade, säger Peråke Nilsson verksamhetschef på MR Höglandet. 

MR HÖGLANDET står för certifieringen både vad gäller ansvar och kostnader.
- Eftersom flera delar på kostnaden blir certifieringen billig för den enskilda entreprenören, säger Peråke Nilsson.
Entreprenören betalar en fast årsavgift på 1 000 kronor samt en rörlig del på 0-800 kronor, beroende på företagets omsättning i ringen. Vid nycertifiering av ett medlemsföretag är kostnaden cirka 2 500 kronor.
Upplägget uppskattas stort av medlemmen Tobias Olsson i Nye utanför Vetlanda. Hans företag har fem anställda och utför både gallring och avverkning i skogen.
- Eftersom de stora kunderna kräver att jag ska vara PEFC-certifierad tänkte jag skaffa det på egen hand när jag startade 2012. Men precis i samma veta erbjöd MR Höglandet att göra det i stället. Att göra certifieringen själv hade krävt mycket mer tid och blivit dyrare, enligt Tobias Olsson.
– Nu ser MR till att allt är rätt och redigt. Det här är en klar fördel med medlemskapet, säger han.

Nu finns möjligheter att även medlemmar i andra ringar ska kunna certifiera sig via MR.
Diskussioner pågår om att flytta över paraplycertifieringen från MR Höglandet till Sveriges Maskinringars Riksförbund.

 Läs mera om CEPF-certifiering i vår medlemstidning Ringen.

2017-11-21 (MR Sverige)

Senaste nyheterna

2018-02-09 (MR Sverige)Statsministern möter det kooperativa näringslivet
2018-02-05 (MR Sverige)MR-samarbete fixar vatten i stugan
2018-01-22 (MR Sverige)"Utan välmående personal har jag inget företag"
2018-01-08 (MR Sverige)Gräver sig in i framtiden
2017-12-20 (MR Sverige)Lekfulla uppdrag ger ringar på vattnet
2017-12-15 (MR Sverige)En ny lag stärker de kooperativa företagen
2017-12-14 (MR Sverige)Kungligt jordbrukande på Åland
2017-12-01 (MR Sverige)MR Sveriges ordförande kastar loss med Bondebåten!
2017-11-30 (MR Sverige)Maskinstation med markkontakt
2017-11-21 (MR Sverige)Smidig skogscertifiering genom MR
2017-10-23 (MR Sverige)Guldfeber i vilda östern
2017-10-16 (MR Sverige)COOPS OMPROFILERING ÖPPNAR MR-MÖJLIGHETER
2017-10-13 (MR Sverige)Populär sommarträff med MR Örebro
2017-10-09 (MR Sverige)Östersundshem valde MR Z
2017-09-13 (MR Sverige)Investerar i vagnar med extra allt
2017-08-29 (MR Sverige)Hon siktar mot trädtopparna
2017-08-14 (MR Sverige)Det finns väl inget roligare än arbete
2017-08-01 (MR Sverige)Smarta korvar kapar tid
2017-06-30 (MR Sverige)Sådan far sådan dotter
2017-06-01 (MR Sverige)MR bekämpade lågorna vid branden utanför Bredaryd
©
MRZ
Phone
063-12 60 10
Email
Adress
Hagvägen 10 A, 831 48 Östersund
Tipsa en vän
Facebook
Skriv ut